מכרזים

מס. מכרז HR-18/2017
שם מכרז רכז/ת הדרכה
תאריך אחרון להגשה 23/01/2018 16:00
מחיר 0

                                                                                                                                    10  בינואר        2018

                                                                                                              סימוכין:        מכרזים

תואר המשרה:   רכז/ת הדרכה

אגף:                 משאבי אנוש

מתח הדרגות:     41-38 בדירוג מח"ר

היקף משרה:      100%

מקום העבודה:   רוקפלר

כפיפות:            מנהלת מחלקת הדרכה גיוס ופיתוח ארגוני

קדנציה :            5 שנים עם אפשרות הארכה

תיאור התפקיד

 • ריכוז וועדות שונות, כגון: וועדות הדרכה, וועדות קרן קשרי מדע, וועדות מלגות. כולל ניהול נתונים, מעקב ובקרה.
 • ריכוז נושא השתלמויות והרצאות.
 • ריכוז נושא גמול השתלמות (טיפול באוכלוסיית עובדים לפני מתווה).
 • ריכוז נושא אגודות מקצועיות וקרן ידע.
 • טיפול בנושאי גיוסים אבחונים ומיון
 • ריכוז וטיפול במכרזי שירות.
 • נאמנות משאבי אנוש: הדרכה, ליווי ובקרה.
 • ריכוז ופיתוח נושאי מחשוב לצרכי המחלקה.
 • טיפול וריכוז תקציב: בקרה תקציבית על הוועדות, בקרה תקציבית על תחומי אחריותה של הרכזת.
 • סיוע תפעולי בנושאי המחלקה, כגון: פרוייקטי מתווה, הדרכה,אחר.

*התפקיד נתון לשינויים בכפוף לצרכי האגף והמתוה.

 דרישות התפקיד

 1. תואר אקדמאי חובה, יתרון לנושאי משאבי אנוש.
 2. שליטה מוחלטת  באקסל ובתוכנות אופיס- חובה
 3. אוריינטציה מיחשובית – אינטרנט ורשתות חברתיות- חובה
 4. ניסיון בעבודה ביחידות משאבי אנוש -חובה
 5. יתרון בניסיון בהליכי גיוס ומול מכוני אבחון ומיון
 6. ניסיון בניהול פרויקטים ובניית תהליכים.
 7. ניסיון אדמיניסטרטיבי במתן שירות.
 8. ניסיון במשא ומתן עם ספקים.
 9. ניסיון בכתיבת מכרזי שירות – יתרון.
 10. יכולת גבוהה לעבודה עצמאית.
 11. כושר ארגון, תיעוד וניהול ברמה גבוהה.
 12. נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.
 13. כושר הבעה בכתב ובע"פ.
 14. ידע מעולה בעברית. אנגלית - יתרון.

 כללי

רשות העתיקות תהא רשאית לערוך מיון ראשוני באמצעות ועדת מיון שתמונה לכך ברשות ולבחור את המועמדים המתאימים טרם ועדת המכרזים וכן להזמין את המועמדים המתאימים ביותר לראיון.

במקרים של ריבוי מועמדים (מעל ל- 7  מועמדים) תהא ועדת המיון רשאית להמליץ על המתמודדים להמשך מהלך אבחון וזימון לראיון למכרז בפני ועדת המכרזים.

רשות העתיקות שומרת לעצמה הזכות להאריך מועד הגשת המועמדות, לעדכן את המכרז ו/או לבטלו בהתאם לשיקול דעתה.

      מועמד/ת שייבחר י/תעמוד בתקופת ניסיון בת 9 חודשים עם אפשרות להארכה.

    

      כל מקום שננקטה בו לשון זכר-גם לשון נקבה במשמע. הזדמנות שווה ניתנה לאישה     

      ולגבר בעלי כישורים שווים מתאימים במכרז זה.

*

מועמדות למכרז זה יש להפנות אל אגף משאבי אנוש,  בדוא"ל gali@israntique.org.il או במעטפה סגורה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים מטה, בציון מס' המכרז וציון שם המשרה הפנויה לכתובת: מוזיאון רוקפלר, ת"ד 586, ירושלים מיקוד 91004 .

עד ליום ג' 23/1/2018 שעה 16:00.

 

 

מועמדים אשר לא יצרפו את המסמכים במלואם כנדרש לעיל, לא ייענו ומועמדותם לא תובא במניין.

ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות להזמין את המועמדים או חלקם לראיון אישי.

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנקוב, לא תילקח בחשבון, גם אם נשלחה לפני תום המועד הנ"ל בדואר או בכל דרך אחרת.

יש לעיין בנוסח המלא של המכרז להורדה לחץ כאן

הפרטים המתוארים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי המכרז עצמם הן אלה שתחייבנה את רשות העתיקות ואת המועמדים.

 

 

 

 

 

 

בברכה,

אורנה לוי

מנהלת אגף משאב אנוש

רשות העתיקות